Przejdź do treści

Raporty bieżące 2013

Raport bieżący nr 11/2013

FOTA S.A. – informacja o zbyciu akcji Emitenta przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny.