Przejdź do treści

Raporty bieżące 2017,2018

Raport bieżący 2/2018

Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym

Raport bieżący 1/2018

Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 57/2017

Informacja poufna w przedmiocie braku możliwości wyboru członka Zarządu przez Radę Nadzorczą Emitenta

Raport bieżący nr 55/2017

Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 54/2017

Umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 53/2017

Uprawomocnienie się postanowienia w przedmiocie zmiany prowadzenia postępowania upadłościowego na obejmujące likwidację majątku upadłego

Raport bieżący nr 52/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 51/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2  ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych