Przejdź do treści

Raporty półroczne

2017

Skrócony skonsolidowany raport półroczny za okres od dnia 1.01.2017 do dnia 30.06.2017

Oświadczenia Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Przegląd śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego

Przegląd śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Stanowisko Zarządu do raportu biegłych

Opinia Rady Nadzorczej do raportu biegłych

2016

Skrócony skonsolidowany raport półroczny za okres od dnia 1.01.2016 do dnia 30.06.2016

Oświadczenia Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenia Zarządu  w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Stanowisko biegłego rewidenta – FOTA S.A.

Stanowisko biegłego rewidenta – GK FOTA S.A.


2015

Skrócony skonsolidowany raport półroczny za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 30.06.2015

01.Oświadczenia Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do sporządzenia sprawozdania finansowego

Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Stanowisko biegłego rewidenta FOTA S.A.

Stanowisko biegłego rewidenta GK FOTA S.A.

 

2014

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres od dnia 1.01.2014 do dnia 30.06.2014

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do sporządzenia sprawozdań finansowych

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

Stanowisko biegłego rewidenta FOTA S.A.

Stanowisko biegłego rewidenta GK FOTA S.A.

 

2013

Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres od dnia 1.01.2013 do dnia 30.06.2013

Stanowisko biegłego rewidenta FOTA S.A.

Stanowisko biegłego rewidenta GK FOTA S.A.

Oświadczenia Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Oświadczenia Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego