Przejdź do treści

Raporty bieżące 2016

Raport bieżący nr 36/2016

Informacja poufna w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Raport bieżący nr 35/2016

Odmowa z przyczyn formalnych rejestracji zmian treści umowy spółki stowarzyszonej Art-Gum sp. z o. o. w upadłości likwidacyjnej

Raport bieżący nr 34/2016

Uzupełnienie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku

Raport bieżący nr 33/2016

Postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia wniosku wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego

Raport bieżący nr 32/2016

Informacja poufna w przedmiocie wykreślenia hipoteki ustanowionej na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Raport bieżący nr 31/2016

Informacja poufna w przedmiocie wykreślenia hipotek ustanowionych na rzecz ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Raport bieżący nr 30/2016

Informacja poufna w przedmiocie wniosków wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego

Raport bieżący nr 29/2016

Informacja poufna w przedmiocie postanowienia o umorzeniu postepowania egzekucyjnego w ramach realizacji ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Raport bieżący nr 28/2016

Informacja poufna w przedmiocie otrzymania od ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach zezwolenia na wykreślenie hipoteki umownej łącznej kaucyjnej