Przejdź do treści

Raporty bieżące 2014

Raport bieżący nr 78/2014

Utrata kontroli nad spółką zależną od Emitenta – ART-GUM sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach

Raport bieżący nr 77/2014

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 76/2014

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia w dniu 13 marca 2014 r. pod kilkoma warunkami przedwstępnej umowy sprzedaży zbycia 21 % akcji Emitenta.

Raport bieżący nr 75/2014

Postanowienie w przedmiocie zmiany postanowienia Referendarza Sądowego  o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

Raport bieżący nr 74/2014 K

Korekta raportu bieżącego nr 74/2014 z dnia 28 listopada 2014r. – Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta FOTA S.A. w upadłości układowe

Raport bieżący nr 72/2014

Postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 71/2014

Informacja w przedmiocie zwrotu przez Komornika Sądowego kwot zajętych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych

Raport bieżący nr 70/2014

Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.