Przejdź do treści

Raporty bieżące 2015

Raport bieżący nr 37/2015

Postanowienie Sądu Rejonowego w sprawie wstrzymania czynności egzekucyjnych

Raport bieżący nr 35/2015

Odwołanie i powołanie Zastępcy Przewodniczącego oraz Sekretarza Rady Nadzorczej

Raport bieżący nr 32/2015

Postanowienie Sądu w przedmiocie oddalenia wniosku wierzycieli pozaukładowych dotyczącego zmiany postępowania upadłościowego.

Raport bieżący nr 30/2015

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 22 października 2015 r.