Przejdź do treści

Raporty bieżące 2013

Raport bieżący nr 63/2013

Zawiadomienie o transakcjach na akcjach FOTA S.A. w upadłości układowej w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Raport bieżący nr 62/2013

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia na okres kolejnych 3 miesięcy postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 61/2013

Postanowienie w sprawie wniosku złożonego przez FOTA S.A. w upadłości układowej o reasumpcję postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o uchylenie zajęć rachunków bankowych dokonanych w toku postępowań egzekucyjnych

Raport bieżący nr 60/2013

Postanowienie w przedmiocie uchylenia zajęć udziałów i zysków w spółkach zależnych należących do FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 59/2013

Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej na okres do dnia 25 grudnia 2013 r.

Raport bieżący nr 57/2013

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych

Raport bieżący nr 55/2013

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu