Przejdź do treści

Raporty bieżące

Raport bieżący nr 11/2013

FOTA S.A. – informacja o zbyciu akcji Emitenta przez ING Otwarty Fundusz Emerytalny.

Raport bieżący nr 4/2013

Aneks do umowy o udzielenie linii na akredytywy własne z możliwością finansowania kredytem obrotowym