Przejdź do treści

Raporty bieżące 2013

Raport bieżący nr 49/2013

Uprawomocnienie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu

Raport bieżący nr 48/2013

Uprawomocnienie postanowienia o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 47/2013

Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej