Przejdź do treści

Raporty bieżące 2013

Raport bieżący nr 43/2013

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Raport bieżący nr 38/2013

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 6 września 2013 r.