Przejdź do treści

Raporty bieżące 2014

Raport bieżący nr 20/2014

Postanowienie w przedmiocie uchylenia czynności Komornika Sądowego polegających na przekazaniu kwot dokonanych po 13 września 2013 r.

Raport bieżący nr 19/2014

Postanowienie w przedmiocie uchylenia czynności Komornika Sądowego o sporządzeniu planu podziału

Raport bieżący nr 18/2014

Postanowienie w sprawie skargi Emitenta na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.

Raport bieżący nr 17/2014

Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta – AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o.

Raport bieżący nr 16/2014

Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie prowadzonych negocjacji zbycia udziałów spółki zależnej AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o..

Raport bieżący nr 15/2014

Postanowienie o zawieszeniu na okres trzech miesięcy postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej.

Raport bieżący nr 14/2014

Postanowienie w sprawie skargi Emitenta na czynności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu.