Przejdź do treści

Raporty bieżące 2014

Raport bieżący nr 38/2014

Informacja o zawieszeniu postępowania o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu

Raport bieżący nr 36/2014K

Korekta raportu bieżącego nr 36/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.  – Ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta – AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o.

Raport bieżący nr 36/2014

Ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta – AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o.

Raport bieżący nr 35/2014

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 27 czerwca 2014 r.

Raport bieżący nr 34/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na ZWZ FOTA S.A. w upadłości układowej