Przejdź do treści

Raporty bieżące 2014

Raport bieżący nr 30/2014

Sprawozdania Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej za rok 2013

Raport bieżący nr 28/2014

Postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego spółki zależnej od Emitenta – AUTOPRIMA SLOVAKIA s.r.o.

Raport bieżący nr 27/2014

Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta aneksów do umów kredytowych

Raport bieżący EBI nr 1/2014

Informacja o czasowym niestosowaniu zasady IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Raport bieżący nr 26/2014

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 25/2014

Informacja w przedmiocie zwrotu przez Komornika Sądowego kwot zajętych w toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych

Raport bieżący nr 23/2014

Postanowienie w przedmiocie skargi FOTA S.A. w upadłości układowej na orzeczenie Referendarza Sądowego

Raport bieżący nr 22/2014

Postanowienie w przedmiocie skargi FOTA S.A. w upadłości układowej na orzeczenie Referendarza Sądowego