Przejdź do treści

Raporty bieżące 2015

Raport bieżący nr 18/2015

Wybór Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej w nowej czteroletniej kadencji

Raport bieżący nr 16/2015

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 30 czerwca 2015 r.

Raport bieżący nr 15/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 14/2015

Informacja w przedmiocie wniosku Emitenta dotyczącego postępowania upadłościowego

Raport bieżący nr 11/2015

Informacja poufna w przedmiocie wniosku wierzycieli pozaukładowych dotyczącego postępowania upadłościowego

Raport bieżący nr 10/ 2015

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowychPodstawa prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe