Przejdź do treści

Raporty bieżące 2015

Raport bieżący nr 9/2015

Sprawozdania Rady Nadzorczej FOTA S.A. w upadłości układowej za rok 2014Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Raport bieżący nr 8/2015

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 76/2014/K

Korekta raportu bieżącego nr 76/2014 z dnia 19 grudnia 2014 roku dotyczącego ujawnienia opóźnionej informacji poufnej w przedmiocie zawarcia pod kilkoma warunkami przedwstępnej umowy sprzedaży zbycia 21% akcji Emitenta

Raport bieżący nr 6/2015

Postanowienie Komornika Sądowego o przekazaniu sprawy wraz z informacją o kontynuowaniu prowadzonego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości

Raport bieżący nr 3/2015

Informacje w przedmiocie zbycia udziałów w spółce zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 1/2015

Informacja o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi