Przejdź do treści

Raporty bieżące 2015

Raport bieżący nr 29/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 27/2015

Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności

Raport bieżący nr 26/2015

Zobowiązanie Sądu w przedmiocie obwieszczenia  i ogłoszenia sporządzonej listy wierzytelności

Raport bieżący nr 25/2015

Stanowisko Zarządu co do spraw postawionych w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 24/2015

Informacja poufna w przedmiocie rozpoznania przez Sąd wniosku wierzycieli pozaukładowych dotyczącego postępowania upadłościowego

Raport bieżący nr 23/2015

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 21/2015

Postanowienie o wszczęciu postępowania upadłościowego spółki stowarzyszonej

Raport bieżący nr 20/2015

Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi wraz z informacją o umorzeniu egzekucji z ruchomości