Przejdź do treści

Raporty bieżące 2016

Raport bieżący nr 17/2016

Informacja w przedmiocie wszczęcia przez Emitenta postepowania przeciwko Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. o ustalenie istnienia obowiązku oraz zwrotu środków pieniężnych Emitenta zgromadzonych na zajętym przez Komornika Sądowego rachunku bankowym

Raport bieżący nr 16/2016

Zawiadomienie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 14/2016

Ogłoszenie o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi uzupełniającej listy wierzytelności

Raport bieżący nr 13/2016

Informacja w przedmiocie wniosku wierzyciela pozaukładowego Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącego postępowania upadłościowego

Raport bieżący nr 12/2016

Informacja w przedmiocie wniosku Emitenta dotyczącego wszczęcia postępowania ugodowego poprzez zawezwanie do próby ugodowej Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Banku Zachodniego WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Raport bieżący nr 11/2016

Zawarcie umów w ramach realizacji upoważnienia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 22 października 2015 roku dotyczącego podniesienia kapitału zakładowego FOTA.

Raport bieżący nr 10/2016

Umorzenie postępowania egzekucyjnego co do ruchomości  zajętych przez Komornika Sądowego

Raport bieżący nr 9/2016

Rezygnacja Przewodniczącego Komitetu Audytu oraz wybór Przewodniczącego Komitetu Audytu

Raport bieżący nr 8/2016

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 marca 2016 r.