Przejdź do treści

Raporty bieżące 2016

Raport bieżący nr 27/2016

Informacja  poufna w przedmiocie zwrotu środków pieniężnych Emitenta zgromadzonych na zajętym przez Komornika Sądowego rachunku bankowym

Raport bieżący nr 26/2016

Informacja poufna w przedmiocie realizacji ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

Raport bieżący nr 24/2016

Informacja poufna w przedmiocie wejścia w życie ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Raport bieżący nr 23/2016

Informacja poufna w przedmiocie jednostronnego podpisania przez Emitenta ugody pozasądowej z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach

Raport bieżący nr 21/2016

Informacja poufna w przedmiocie wniosku wierzyciela pozaukładowego Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczącego postępowania upadłościowego

Raport bieżący nr 20/2016

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 28 czerwca 2016 r.

Raport bieżący nr 19/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej