Przejdź do treści

Raporty bieżące 2016

Raport bieżący nr 7/2016

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 6/2016

Rejestracja przez Sąd podwyższonego kapitału zakładowego spółki zależnej od Emitenta

Raport bieżący nr 5/2016

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTA S.A. w upadłości układowej