Przejdź do treści

Raporty bieżące 2017,2018

Raport bieżący nr 20/2017

Postanowienie o umorzeniu postepowania egzekucyjnego dotyczącego nieruchomości

Raport bieżący nr 19/2017

Informacja poufna w przedmiocie otrzymania od Banku Handlowego w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie zezwolenia na wykreślenie hipoteki  jednej ze współobciążonych nieruchomości

Raport bieżący nr 17/2017

Wygaśnięcie listu intencyjnego zawartego pomiędzy Emitentem a FINANCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 16/2017

Zawiadomienie otrzymane w trybie art. 69b ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący nr 15/2017

Zawiadomienie o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu FOTA S.A. w upadłości układowej

Raport bieżący nr 14/2017

Zakończenie emisji warrantów subskrypcyjnych serii C. Przeniesienie Aportu tytułem zaliczki na akcje serii F