Przejdź do treści

Raporty bieżące 2017,2018

Raport bieżący nr 10/2017

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Raport bieżący nr 9/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej w dniu 23 lutego 2017 roku.

Raport bieżący nr 8/2017

Podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Emitentem a FINANCO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr 7/2017

Uzupełnienie treści projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
FOTA S.A. w upadłości układowej zwołanego na dzień 23 lutego 2017 roku

Raport bieżący nr 4/2017

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowe

Raport bieżący nr 2/2017

Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji ruchomości

Raport bieżący nr 1/2017

Informacja w przedmiocie obwieszczenia o pierwszej licytacji ruchomości