Przejdź do treści

Raport bieżący nr 15/2013

Obniżenie limitów kredytowych

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) pismo opatrzone datą 13 czerwca 2013 roku informujące, iż na podstawie umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/10944/02 z 7 sierpnia 2002 roku z późniejszymi zmianami (dalej: Umowa), w związku z ograniczeniem wysokości limitów przyznanych w ramach umów zawartych z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (raport bieżący 13/2013 z 4 czerwca 2013 roku) redukuje przyznane Spółce limity kredytowe.  Bank obniżył limit kredytu rewolwingowego o kwotę 9.454.400,00 PLN i wezwał do jej spłaty do 14 czerwca 2013 roku. Niezależnie od powyższego, Bank obniżył limit kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 9.000.000,00 PLN i wezwał do jej spłaty do 14 czerwca 2013 roku oraz obniżył limit kredytu rewolwingowego o kwotę 3.000.000,00 PLN i wezwał do jej spłaty do 21 czerwca 2013 roku. W wyniku opisanych powyżej redukcji limitów Spółka utraciła możliwość korzystania z kredytu w rachunku bieżącym, a dostępny limit kredytu rewolwingowego został ograniczony do kwoty 24.545.600,00 PLN. Bank poinformował również Spółkę o wstrzymaniu możliwości wypłaty, uruchamiania i wystawiania produktów przyznanych w ramach Umowy.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu