Przejdź do treści

Raport bieżący nr 58/2017

Rezygnacja osób nadzorujących Emitenta

Podstawa prawna:
art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 19 grudnia 2017 roku w godzinach wieczornych wpłynęły do Spółki oświadczenia o rezygnacji z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki następujących osób: Pana Jakuba Kaczyńskiego, Pana Waldemara Dunajewskiego, Pana Arkadiusza Bakierzyńskiego, Pana Tomasza Żurańskiego oraz Pana Michaela Kowalik.

Pan Jakub Kaczyński nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Pan Waldemar Dunajewski nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Pan Arkadiusz Bakierzyński nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Pan Tomasz Żurański nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.
Pan  Michael Kowalik nie wskazał przyczyn swojej rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Dorota Kowalewska – Syndyk Masy Upadłości