Przejdź do treści

Raport bieżący 2/2018

Ustanowienie kuratora do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym

Podstawa prawna:       
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:        
Syndyk Masy Upadłości FOTA S.A. w upadłości likwidacyjnej (dalej: Emitent, Spółka) podaje do publicznej wiadomości, iż powziął informacje, że w dniu 20 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydział Gospodarczy w składzie Sędzia Komisarz SSR Ewa Kubiak po rozpoznaniu sprawy w postępowaniu upadłościowym Emitenta w przedmiocie ustanowienia kuratora do reprezentowania Spółki w tymże postępowaniu upadłościowym postanowił na podstawie art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo Upadłościowe (Dz.U. nr 60, poz. 535 z późn. zm.) ustanowić dla Spółki kuratora w osobie Macieja Kazimierza Głowackiego do reprezentowania Spółki w postępowaniu upadłościowym prowadzonym pod sygn. akt VI GUp 18/13.