Przejdź do treści

Raport bieżący nr 16/2013

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał z Banku Handlowego w Warszawie S.A. (dalej: Bank) pismo w sprawie umowy o kredyt w rachunku bieżącym o nr PBP/ZDK/KR-RB/0301/07 z 26 września 2007 roku z późniejszymi zmianami (dalej: Umowa) informujące, że Bank:
‒ zablokował możliwość korzystania z dostępnego limitu kredytowego,
‒ wypowiedział Umowę ze skutkiem na dzień 24 czerwca 2013 roku.
Bank jako przyczynę wypowiedzenia Umowy wskazał obniżenie Spółce limitów kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (raport bieżący 15/2013 z 17 czerwca 2013 roku), co w ocenie Banku istotnie wpływa na możliwość regulowania przez Spółkę zobowiązań oraz zagraża możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.
Wypowiedzenie Umowy oznacza, że Spółka w terminie do 24 czerwca 2013 roku zobowiązana jest do spłaty do Banku kwoty 21.151 tys. PLN.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu