Przejdź do treści

Raport bieżący nr 17/2013

Wypowiedzenie umowy kredytowej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. (dalej: Spółka) podaje do publicznej wiadomości, że otrzymał z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Bank) wypowiedzenie umowy o limit wierzytelności nr CRD/L/10944/02 z 7 sierpnia 2002 roku z późniejszymi zmianami (dalej: Umowa) z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia. Powodem wypowiedzenia jest naruszenie przez Spółkę warunków Umowy polegających na pogorszeniu sytuacji gospodarczej, prawnej i finansowej Spółki oraz wypowiedzenie umowy o kredyt przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. (raport bieżący: 16/2013 z 18 czerwca 2013 roku), co w ocenie Banku istotnie wpływa na możliwość regulowania przez Spółkę zobowiązań oraz zagraża możliwości kontynuacji działalności przez Spółkę.
Jednocześnie z wypowiedzeniem Umowy, w trybie natychmiastowym wypowiedziane zostały:
‒ umowa ramowa o współpracy w zakresie transakcji terminowych pochodnych z 1 października 2012 roku,
‒ umowa dodatkowa transakcji walutowych z 1 października 2012 roku,
‒ umowa faktoringowa Nr CRD/F/29694/09 z 30 stycznia 2009 roku.
Wypowiedzenie Umowy oznacza, że Spółka w terminie do 26 czerwca 2013 roku zobowiązana jest do spłaty do Banku kwoty 37.321 tys. PLN.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu