Przejdź do treści

Raport bieżący nr 21/2013

Zawiadomienie o powołaniu osoby zarządzającej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza powołała dzisiaj Pana Jakuba Fota na wiceprezesa zarządu FOTA S.A.

Pan Jakub Fota jest absolwentem Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni gdzie w 2012 roku otrzymał licencjat z zarządzania. Zawodowo od lat związany jest z FOTA S.A. pracując kolejno na stanowisku  przedstawiciela handlowego, pracownika kontroli wewnętrznej, a od stycznia 2013 roku odpowiedzialny jest za rozwój sprzedaży za pośrednictwem nowych kanałów dystrybucyjnych. Od 2 kwietnia 2013 roku do dzisiaj pełnił funkcję członka zarządu FOTA S.A. W latach 2003 – 2009 był członkiem Rady Nadzorczej FOTA S.A. W latach 2008 – 2011 był udziałowcem spółki Future Mind Sp. z o.o. w Warszawie i jednocześnie członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż. W latach 2009-2011 był członkiem zarządu odpowiedzialnym za sprzedaż w spółce eLOT Sp. z o.o. w Warszawie. Pan Jakub Fota był uczestnikiem licznych szkoleń z zakresu zarządzania, marketingu, motywacji. Biegle posługuje się językiem angielskim. Pan Jakub Fota prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą STREFA Jakub Fota z siedzibą w Sopocie. Działalność ta nie jest konkurencyjna do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta.

Pan Jakub Fota jest synem Pana Bogdana Fota i Pani Lucyny Fota, którzy łącznie posiadają 69% akcji Emitenta.

Pan Jakub Fota nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej w stosunku do Emitenta spółki cywilnej lub spółki osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej w stosunku do Emitenta spółki kapitałowej lub innej osoby prawnej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Jakub Fota  – Wiceprezes Zarządu