Przejdź do treści

Raport bieżący nr 29/2013

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że dzisiaj rezygnację z Rady Nadzorczej złożyli:

  • Lucjan Śledź – Przewodniczący Rady Nadzorczej, oraz
  • Maciej Kozdryk – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Obaj nie podali przyczyn swojej decyzji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu