Przejdź do treści

Raport bieżący nr 30/2013

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie od Pani Lucyny Fota i Pana Bogdana Fota jako uprawnionych akcjonariuszy Emitenta, iż z zachowaniem procedury wskazanej w Statucie Spółki i korzystając z uprawnienia opisanego w § 14 ust. 3 – 6 Statutu Spółki powołują na członków Rady Nadzorczej FOTA S.A. następujące osoby:

  • Pan Michael Kowalik ze skutkiem na dzień doręczenia niniejszego oświadczenia Spółce, tj. z dniem 1 sierpnia 2013 r.
  • Pan Waldemar Dunajewski ze skutkiem na dzień doręczenia niniejszego oświadczenia Spółce, tj. z dniem 1 sierpnia 2013 r.

Informacja o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Pan Michael Kowalik jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami w Polsce, Austrii i w Niemczech z doświadczeniami w „turn around”. Obecnie jest Prezesem Zarządu EGZERGIA East West Research Sp. z o. o. Wcześniej pełnił funkcje: Prezesa Zarządu w ENERGETYKA Wisłosan Sp. z o. o., Członka Zarządu KOGENERACJA SA oddelegowany przez Enegie Baden Würtenberg AG, w Karlsruhe, Prezesa Zarządu HEW ENERGETYKA Sp. z o. o. w Gdańsku oddelegowany przez HEW AG w Hamburgu, Dyrektora Zarządzającego z zadaniem sanacji firmy w Rheinhuette GmbH w Wiesbaden w grupie FRIATEC AG, Dyrektora technicznego w filii Dresser Industries z Grupy Haliburton w Hamburgu oraz zarządzał firmami w Austrii. Ponadto był członkiem Rad Nadzorczych w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A., EC Zielona Góra S.A. i ESV S.A. Pan Michael Kowalik studiował i pracował na Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Keplera w Linzu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michael Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A., nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec FOTA S.A.

Pan Waldemar Dunajewski jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami w Polsce. Dotychczas pełnił następujące funkcje: Prezesa Zarządu Elektrociepłowni Wybrzeże S.A., Dyrektora Naczelnego Elektrociepłowni Gdańsk P.P., pełnił również inne kierownicze funkcje w Zakładzie Energetycznym Elbląg i Elektrociepłowni Elbląg (zakład w ramach Północnego Okręgu Energetycznego). Pan Waldemar Dunajewski był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Toruńskiej Energetyki Cergia S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrowni Rybnik S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Urządzeń Okrętowych SEZAMOR S.A. Pan Waldemar Dunajewski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej oraz ukończył liczne studia podyplomowe i kursy. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Waldemar Dunajewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A., nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej wobec FOTA S.A.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu