Przejdź do treści

Raport bieżący nr 32/2013

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że dzisiaj rezygnację z Rady Nadzorczej złożył Aleksander Moroz – Członek Rady Nadzorczej. W rezygnacji nie podano jej przyczyn.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu