Przejdź do treści

Raport bieżący nr 33/2013

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. oraz projekty uchwał.

Powyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 33 2013_załącznik 1_Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_06.09.2013

Raport bieżący 33 2013_załącznik 2_Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_06.09.2013