Raport bieżący nr 35/2013

Rezygnacja członków Rady Nadzorczej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni informuje, że dzisiaj rezygnację z Rady Nadzorczej złożyli:

Michael Kowalik – Członek Rady Nadzorczej, oraz
Waldemar Dunajewski – Członek Rady Nadzorczej.

Obaj nie podali przyczyn swojej decyzji.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu