Przejdź do treści

Raport bieżący nr 37/2013

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na NWZ FOTA S.A.

Podstawa prawna
Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Spółki FOTA S.A. (Spółka) podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 6 września 2013 r. :

1. Bogdan i Lucyna Fota –  8.125.000 głosów, co stanowi 100% głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walny Zgromadzeniu Spółki i 73,59% ogólnej liczby głosów.

Raport sporządzono na podstawie Art. 70 ust 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu