Przejdź do treści

Raport bieżący nr 39/2013

Informacja na temat osób powołanych do Rady Nadzorczej

Podstawa Prawna
art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w Gdyni podaje do wiadomości publicznej informacje o osobach powołanych do Rady Nadzorczej w dniu 6 września 2013 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA S.A.:

Pan Michael Kowalik jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami w Polsce, Austrii i w Niemczech z doświadczeniami w „turn around”. Obecnie jest Prezesem Zarządu EGZERGIA East West Research Sp. z o. o. Wcześniej pełnił funkcje: Prezesa Zarządu w ENERGETYKA Wisłosan Sp. z o. o., Członka Zarządu KOGENERACJA SA oddelegowany przez Energie Baden Württemberg AG, w Karlsruhe, Prezesa Zarządu HEW ENERGETYKA Sp. z o. o. w Gdańsku oddelegowany przez HEW AG w Hamburgu, Dyrektora Zarządzającego z zadaniem sanacji firmy w Rheinhuette GmbH w Wiesbaden w grupie FRIATEC AG, Dyrektora technicznego w filii Dresser Industries z Grupy Haliburton w Hamburgu oraz zarządzał firmami w Austrii. Ponadto był członkiem Rad Nadzorczych w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A., Towarowej Giełdy Energii SA, EC Zielona Góra S.A. i ESV S.A. Pan Michael Kowalik studiował i pracował na Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Keplera w Linzu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michael Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A., nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec FOTA S.A.

Pan Waldemar Dunajewski – menager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami w Polsce. Dotychczas pełnił następujące funkcje: Prezesa Zarządu Elektrociepłowni Wybrzeże S.A., Dyrektora Naczelnego Elektrociepłowni Gdańsk P.P., pełnił również inne kierownicze funkcje w Zakładzie Energetycznym Elbląg i Elektrociepłowni Elbląg (zakład w ramach Północnego Okręgu Energetycznego). Pan Waldemar Dunajewski był również Przewodniczącym Rady Nadzorczej Toruńskiej Energetyki Cergia S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Elektrowni Rybnik S.A. oraz Przewodniczącym Rady Nadzorczej Zakładu Urządzeń Okrętowych SEZAMOR S.A. Pan Waldemar Dunajewski jest absolwentem Politechniki Gdańskiej oraz ukończył liczne studia podyplomowe i kursy. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Waldemar Dunajewski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A., nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej wobec FOTA S.A.

Pan Jakub Kaczyński – radca prawny, specjalizujący się w sprawach z zakresu prawa i postępowania cywilnego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem prawa turystycznego, prawa pracy. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Jakub Kaczyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A., nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej wobec FOTA S.A.

Pan Arkadiusz Bakierzyński – menager z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami w Polsce. Dotychczas pełnił następujące funkcje: Prezesa Zarządu AEGiR 1-4 Sp. z o.o., Prezesa Zarządu AEGiR 5 Sp. z o.o., wykładowcy w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, konsultanta w DS. CONSULTING Sp. z o.o. i w Growth Capital Group International Ltd. Obecnie jest Dyrektorem Pionu Ekonomicznego ENERGA Invest S.A. Pan Arkadiusz Bakierzyński jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Był doktorantem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Jest absolwentem licznych studiów podyplomowych m. in. Studiów Menadżerskich Executive International MBA oraz szkoleń i kursów menadżerskich i z zakresu rachunkowości. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Arkadiusz Bakierzyński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A., nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej, konkurencyjnej wobec FOTA S.A.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu