Przejdź do treści

Raport bieżący nr 40/2013

Ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. (Emitent) informuje, że  dzisiaj Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy z wniosku Emitenta o ogłoszenie jego upadłości z możliwością zawarcia układu, postanowił:

  •     ogłosić upadłość Emitenta z możliwością zawarcia układu,
  •     wyznaczyć jako sędziego komisarza Ewę Kubiak – sędziego Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku,
  •     wyznaczyć jako nadzorcę sądowego Dorotę Kowalewską,
  •     sprawowanie zarządu całym majątkiem upadłego powierzyć Emitentowi.

Pełna treść postanowienia z dnia 13 września 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Paweł Gizicki – Prezes Zarządu
Adrian Smeja – Członek Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 40 2013 – załącznik nr 1_postanowienie SR w Gdańsku z dn 13 09 2013r