Raport bieżący nr 41/2013

Rezygnacja osób zarządzających

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym:

  1. Rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu i jednocześnie z zarządu Emitenta złożył Paweł Gizicki. W rezygnacji nie podano jej przyczyn. Rezygnację złożono ze skutkiem na dzień 13 września 2013 roku. Paweł Gizicki będąc prezesem zarządu pełnił jednocześnie funkcję dyrektora zarządzającego.
  2. Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu i jednocześnie z zarządu Emitenta złożył Adrian Smeja. W rezygnacji nie podano jej przyczyn. Rezygnację złożono ze skutkiem na dzień 13 września 2013 roku. Adrian Smeja będąc członkiem zarządu pełnił jednocześnie funkcję dyrektora finansowego.
  3. Rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu i jednocześnie z zarządu Emitenta złożył Wojciech Kotarski. W rezygnacji nie podano jej przyczyn. Rezygnację złożono ze skutkiem na dzień 14 września 2013 roku. Wojciech Kotarski będąc członkiem zarządu pełnił jednocześnie funkcję dyrektora sprzedaży.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Radosław Wojtkiewicz – Członek Zarządu