Przejdź do treści

Raport bieżący nr 42/2013

Zawiadomienie o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu Spółki

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. (Emitent) informuje iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o sporządzeniu  przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 13 września 2013 r. tekstu jednolitego Statutu Spółki w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. z 6 września 2013 roku. Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Radosław Wojtkiewicz – Członek Zarządu

Pliki do pobrania

13.09.2013_Raport bieżący 42 2013 – załącznik nr 1_tekst jednolity Statutu Spółki