Przejdź do treści

Raport bieżący nr 43/2013

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. informuje, że w dniu 13 września 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 4 w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować z dniem 13 września 2013 r. członka Rady Nadzorczej Pana Michaela Kowalika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu spółki FOTA S.A. Oddelegowanie będzie trwało przez okres trzech miesięcy.

Pan Michael Kowalik jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami w Polsce, Austrii i w Niemczech z doświadczeniami w „turn around”. Obecnie jest Prezesem Zarządu EGZERGIA East West Research Sp. z o. o. Wcześniej pełnił funkcje: Prezesa Zarządu w ENERGETYKA Wisłosan Sp. z o. o., Członka Zarządu KOGENERACJA SA oddelegowany przez Energie Baden Württemberg AG, w Karlsruhe, Prezesa Zarządu HEW ENERGETYKA Sp. z o. o. w Gdańsku oddelegowany przez HEW AG w Hamburgu, Dyrektora Zarządzającego z zadaniem sanacji firmy w Rheinhuette GmbH w Wiesbaden w grupie FRIATEC AG, Dyrektora technicznego w filii Dresser Industries z Grupy Haliburton w Hamburgu oraz zarządzał firmami w Austrii. Ponadto był członkiem Rad Nadzorczych w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A., Towarowej Giełdy Energii SA, EC Zielona Góra S.A. i ESV S.A. Pan Michael Kowalik studiował i pracował na Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Keplera w Linzu. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michael Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A., nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec FOTA S.A.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Wiceprezes Zarządu
Radosław Wojtkiewicz – Członek Zarządu