Przejdź do treści

Raport bieżący nr 55/2013

Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej („Spółka”) informuje, że w dniu 03 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwałę nr 1 w sprawie delegowania członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. Rada Nadzorcza postanowiła oddelegować Członka Rady Nadzorczej Pana Michaela Kowalika do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu spółki FOTA S.A. w upadłości układowej od dnia 14 grudnia 2013 r.  na okres trzech miesięcy.

Pan Michael Kowalik jest managerem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu spółkami w Polsce, Austrii i w Niemczech z doświadczeniami w „turn around”. Obecnie jest Prezesem Zarządu EGZERGIA East West Research sp. z o.o. Wcześniej pełnił funkcje: Prezesa Zarządu w ENERGETYKA Wisłosan sp. z o.o., Członka Zarządu KOGENERACJA S.A. oddelegowany przez Energie Baden Württemberg AG, w Karlsruhe, Prezesa Zarządu HEW ENERGETYKA Sp. z o.o. w Gdańsku oddelegowany przez HEW AG w Hamburgu, Dyrektora Zarządzającego z zadaniem sanacji firmy w Rheinhuette GmbH w Wiesbaden w grupie FRIATEC AG, Dyrektora technicznego w filii Dresser Industries z Grupy Haliburton w Hamburgu oraz zarządzał firmami w Austrii. Ponadto był członkiem Rad Nadzorczych w Polskim Funduszu Kapitałowym S.A., Towarowej Giełdy Energii S.A., EC Zielona Góra S.A. i ESV S.A. Pan Michael Kowalik studiował i pracował na Politechnice Gdańskiej oraz Uniwersytecie Keplera w Linzu.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Michael Kowalik nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Ponadto  nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do FOTA S.A. w upadłości układowej, nie jest również wspólnikiem spółki cywilnej lub spółki osobowej ani członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek innej osoby prawnej konkurencyjnej wobec FOTA S.A. w upadłości układowej.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Michael Kowalik – Członek Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent