Przejdź do treści

Raport bieżący nr 59/2013

Postanowienie o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej na okres do dnia 25 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje (skan), iż Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy z wniosku Emitenta postanowił zawiesić na okres do dnia 25 grudnia 2013 r. postępowanie egzekucyjne prowadzone przeciwko FOTA S.A. z siedzibą w Gdyni w upadłości układowej wszczęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu:

a) z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. w sprawie KM 2582/13 na podstawie dalszego drugiego Bankowego Tytułu egzekucyjnego nr 06/2013/IRM  z dnia 15 października 2013r.

Skan postanowienia z dnia 18 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Michael Kowalik – Członek Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 59 2013 – załącznik nr 1_skan_postanowienia SR w Gdańsku z dn. 18.12.2013r.