Przejdź do treści

Raport bieżący nr 60/2013

Postanowienie w przedmiocie uchylenia zajęć udziałów i zysków w spółkach zależnych należących do FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje (skan), iż Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy postanowił oddalić wniosek Emitenta w przedmiocie uchylenia zajęć udziałów i zysków w spółce ART-GUM sp. z o.o. należących do Emitenta oraz uchylenia zajęcia wierzytelności wynikających z posiadania udziałów wyżej wymienionych udziałów dokonanych w ramach postępowania egzekucyjnego KM 7264/13 oraz w ramach postępowania egzekucyjnego KM 7142/13 oraz w przedmiocie uchylenia zajęć udziałów i zysków w spółce EXPOM Kwidzyn sp. z o.o. należących do Emitenta oraz uchylenia zajęcia wierzytelności wynikających z posiadania udziałów wyżej wymienionych udziałów dokonanych w ramach postępowania egzekucyjnego KM 7264/13 oraz w ramach postępowania egzekucyjnego KM 7142/13.

Skan postanowienia z dnia 18 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Michael Kowalik – Członek Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 60 2013 – załącznik nr 1_skan_postanowienia SR w Gdańsku z dn. 18.12.2013r.