Przejdź do treści

Raport bieżący nr 61/2013

Postanowienie w sprawie wniosku złożonego przez FOTA S.A. w upadłości układowej o reasumpcję postanowienia w przedmiocie oddalenia wniosku o uchylenie zajęć rachunków bankowych dokonanych w toku postępowań egzekucyjnych

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje (skan), iż Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy postanowił oddalić wniosek Emitenta złożony dnia 10 grudnia 2013 r. o reasumpcję postanowienia z dnia 28 października 2013 r. w przedmiocie oddalenia wniosku o uchylenie w trybie art. 140  ust. 3 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Tekst jednolity:  Dz. U. 2003, nr 60, poz. 535) zajęć rachunków bankowych dokonanych w toku postępowania egzekucyjnego KM 7264/13 oraz  o uchylenie w trybie art. 140  ust. 3 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Tekst jednolity:  Dz. U. 2003, nr 60, poz. 535) zajęć rachunków bankowych dokonanych w toku postępowania egzekucyjnego KM 7142/13, a także o uchylenie zajęcia gotówki w kwocie 44.444,96 ( słownie: czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści cztery, 96/100) PLN i uchylenie zajęć rachunków bankowych dokonanych w ramach postępowania zabezpieczającego KM 7722/13 oraz o reasumpcję postanowienia z dnia 28 października 2013 r. w przedmiocie wniosku z dnia 01 października o uchylenie w trybie art. 140  ust. 3 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze (Tekst jednolity:  Dz. U. 2003, nr 60, poz. 535) zajęć wierzytelności dokonanych w ramach postępowania egzekucyjnego KM 7264/13 oraz w ramach postępowania egzekucyjnego KM 7142/13.
Skan postanowienia z dnia 18 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Michael Kowalik – Członek Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 61 2013 – załącznik nr 1_skan_postanowienia SR w Gdańsku z dn. 18.12.2013r.