Przejdź do treści

Raport bieżący nr 62/2013

Postanowienie w przedmiocie zawieszenia na okres kolejnych 3 miesięcy postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informacje (skan), iż Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy po rozpoznaniu sprawy postanowił oddalić wniosek Emitenta w przedmiocie zawieszenia na okres kolejnych 3 miesięcy tj. od dnia 26 grudnia 2013 r. do dnia 26 marca 2014 r. postępowania egzekucyjnych prowadzone przeciwko FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni  wszczęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy – Mokotowa:

a)  z wniosku wierzyciela Raiffeisen  Bank Polska S.A. w Warszawie w sprawie KM 7142/13 na podstawie Bankowego Tytułu egzekucyjnego nr 60/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.
oraz
b)  z wniosku wierzyciela Banku Handlowego w Warszawie S.A. w sprawie KM 7264/13 na podstawie Bankowego Tytułu egzekucyjnego nr 06/2013/IRM  z dnia 27 czerwca 2013r.

Skan postanowienia z dnia 18 grudnia 2013 r. stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Michael Kowalik – Członek Zarządu

Pliki do pobrania

Raport bieżący 62 2013 – załącznik nr 1_skan_postanowienia SR w Gdańsku z dn. 18.12.2013r.