Przejdź do treści

Raport bieżący nr 34/2014

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na ZWZ FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie

Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Spółka) podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27 czerwca 2014 r.

1. Bogdan i Lucyna Fota –  8.125.000 głosów, co stanowi 99,99% głosów na dzisiejszym Zwyczajnym Walny Zgromadzeniu Spółki i 73,59% ogólnej liczby głosów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jakub Fota – Prezes Zarządu

Bartłomiej Serek – Prokurent