Przejdź do treści

Raport bieżący nr 53/2014

Zawiadomienie o sporządzeniu tekstu jednolitego Statutu FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informacje o sporządzeniu przez Radę Nadzorczą Emitenta na posiedzeniu w dniu 2 września 2014 r. tekstu jednolitego Statutu Spółki, w oparciu o uchwałę nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA S.A. w upadłości układowej z dnia 27 czerwca 2014 roku.

Tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik nr 1  do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent

Pliki do pobrania

Raport bieżący 53 2014 – załacznik nr 1_tekst jednolity Statutu Spółki