Przejdź do treści

Raport bieżący nr 72/2014

Postanowienie Sądu w przedmiocie umorzenia postępowania o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, że powziął informacje,  iż  w dniu 28 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VI Wydział Gospodarczy umorzył postepowanie o ogłoszenie upadłości spółki zależnej od Emitenta – ART-GUM sp. z o.o. z siedzibą w Mazańcowicach (dalej: ART-GUM) wszczęte na wniosek pełnomocnika działający w imieniu spółki Continental Opony Polska sp. z o.o.  wobec wniosku o cofnięcie wniosku o ogłoszenie upadłości ART-GUM sp. z o.o., o złożeniu którego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 65/2014 z dnia 30 września 2014 roku.


Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent