Przejdź do treści

Raport bieżący nr 73/2014

Korekta Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Kwartalnego za III Q 2014

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej informuje, iż w raporcie kwartalnym  QSr za III 2014
z dnia 14 listopada 2014 r., w wybranych danych finansowych dotyczących roku 2013 wystąpiła oczywista omyłka pisarska przy kopiowaniu danych. Omyłkowo zostały skopiowane dane porównawcze roku 2013 za trzeci kwartał a winny być prezentowane dane porównawcze za 3 kwartały narastająco.

W związku z powyższym korekcie podlegają następujące pozycje wskazane na stronie 1 :

BYŁO:
Dane za 3 kwartały 2013 w PLN
  
Przychody netto ze sprzedaży 120 834 PLN
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 19 418 PLN
Zysk (strata) z działalności operacyjnej  (13 272) PLN
Zysk (strata) brutto  (19 315) PLN
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (18 418) PLN
Zysk (strata) na 1 akcje (w PLN/EUR) (1,96) PLN 

JEST PO KOREKCIE:
Dane za 3 kwartały 2013 w PLN
 
Przychody netto ze sprzedaży 423 894 PLN
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 70 755 PLN
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (24 983) PLN
Zysk (strata) brutto (35 743) PLN
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (33 278) PLN
Zysk (strata) na 1 akcje (w PLN/EUR) (3,53) PLN

BYŁO:
Dane za 3 kwartały 2013 w EUR

 
Przychody netto ze sprzedaży 29 081 EUR
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 4 673 EUR
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (3 194) EUR
Zysk (strata) brutto (4 649) EUR
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (4 433) EUR
Zysk (strata) na 1 akcje (w PLN/EUR) (0,47) EUR

JEST PO KOREKCIE:
Dane za 3 kwartały 2013 w EUR

 
Przychody netto ze sprzedaży 102 019 EUR
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 17 029 EUR
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (6 013) EUR
Zysk (strata) brutto (8 602) EUR
Zysk (strata) netto przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (8 009) EUR
Zysk (strata) na 1 akcje (w PLN/EUR) (0,85) EUR

Emitent w załączeniu przekazuje poprawną treść rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu
Bartłomiej Serek – Prokurent

Pliki do pobrania

Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za IIIq 2014