Raport bieżący nr 23/2015

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej z siedzibą w Gdyni (dalej: Spółka, Emitent, FOTA) w załączeniu niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej na dzień 22 października 2015 roku na godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej przy ul. Stryjskiej 24 w Gdyni.


W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

  1. Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FOTA na dzień 22 października 2015 roku;
  2. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA;
  3. Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji wg stanu na dzień 10 września 2015 roku;
  4. Wzór pełnomocnictwa na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy FOTA;
  5. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA;


Powyżej wymienione dokumenty stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu

Pliki do pobrania

Zawiadomienie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia_22 października 2015 roku

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_22 października 2015 roku

Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji – stan na dzień 10 września 2015 roku

Pełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie_22 października 2015 roku

Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_22 października 2015 roku