Raport bieżący nr 28/2015

Kontakt do Nadzorcy Sądowego

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2015 z dnia 13 października 2015 roku zarząd FOTA S.A. w upadłości układowej (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w związku ze sporządzeniem przez  Nadzorcę Sądowego listy wierzytelności w postępowaniu upadłościowym Emitenta i przekazaniu jej Sędziemu Komisarzowi każdy zainteresowany zgodnie z art. 255 ust. 2 ustawy Prawo Upadłościowe i Naprawcze może przeglądać listę wierzytelności w sekretariacie Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy w Gdańsku przy ul. Piekarniczej 10 w godzinach urzędowania Sądu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wierzyciele Emitenta mają możliwość kontaktu z Biurem Nadzorcy Sądowego Panią Dorotą Kowalewską pod numerem telefonu kontaktowego: +48 728 801 049 lub korespondencyjnie pod adresem: ul. Budowlanych 7, 80-298 Gdańsk.

Emitent pragnie wskazać, iż obwieszczenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o sporządzeniu i przekazaniu Sędziemu Komisarzowi listy wierzytelności jest kolejnym etapem toczącego się postępowania upadłościowego z możliwością zawarcia układu, o wszczęciu którego Emitent poinformował raportem bieżącym nr 40/2013 z dnia 13 września 2013 roku.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu