Raport bieżący nr 29/2015

Wykaz akcjonariuszy posiadających 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy FOTA S.A. w upadłości układowej

Podstawa prawna:

Art. 70 ust. 3 Ustawy o ofercie – WZA lista akcjonariuszy powyżej 5%

Treść raportu:

Zarząd Spółki FOTA S.A. w upadłości układowej (Spółka) podaje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 października 2015 roku

1. Bogdan i Lucyna Fota –  5.525.000 głosów, co stanowi 100% głosów na dzisiejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki i 50,04 % ogólnej liczby głosów.

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Jakub Fota – Prezes Zarządu